ictmelaka.zoom-a.com
[schoolname]
[address] Tel : [tel], Faks : [fax]
e-mel : ictmelaka@zoom-a.com
| Laman Utama | Selayang Pandang | Visi & Misi | Organisasi | ICT Blog | Muat Turun | Chat Room | BUKU PELAWAT | Untitled | Aktiviti 2007 | BERITA TERKINI | Daftar ICTL Year 3 | Daftar Kursus - Tamat | Daftar Terima NoteBook | DOA SEKOLAH | ENROLMEN PELAJAR | FALSAFAH PENDIDIKAN | FALSAFAH SEKOLAH | Internet | Untitled | Untitled | Daftar ICTL Year 3 | Untitled | | Daftar Guru ICTL Y3 | Daftar Guru ICTL Y3 | Daftar ICTLM | Pendaftaran ICTL Year 3 Negeri Melaka | Daftar Guru ICTL Y3 | Untitled | KOKURIKULUM | KURIKULUM | Kursus ICT 2007 | LAGU SEKOLAH | LOGO SEKOLAH | MARQUEE | Muat Turun | MuatTurun | PANORAMA | Pautan | PIBG | SEJARAH | Semakan Nama Peserta Kursus Internet | Kursus Peningkatan Profesionalisme | STAF SOKONGAN | syarat | Tawaran Kursus | Tugasan 3 Internet | Tugasan 1 Internet | KEPUTUSAN UPSR |

Visi SPA

 Menempatkan Melaka di Tempat Pertama dalam Bidang Akademik Menjelang 2010.

 Slogan SPA

 Akademik Bermutu Melaka No. 1

 Matlamat Unit ICT

 Menyediakan satu persekitaran perkhidmatan  ICT yang berkualiti dalam membentuk kecemerlangan akademik.

Objektif Unit ICT

  • Mewujudkan persekitaran ICT yang dapat memberi sumbangan ke arah kecemerlangan akademik.
  • Menyelaras perancangan pengkomputeran secara menyeluruh dan bersepadu di semua sekolah supaya sejajar dengan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia.
  • Menyelaras perolehan sistem perkakasan, perisian dan rangkaian komputer supaya menepati piawaian yang telah ditetapkan dan mengelakkan pertindihan perolehan.
  • Menyelaras penggunaan perkakasan komputer di semua sekolah.
  • Menyelaras latihan Teknologi Maklumat (IT).
  • Menentukan prosedur keselamatan IT yang perlu dikuatkuasakan dan diguna pakai di oleh sekolah-sekolah.


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: